לתאום פגישה

APM & CO

לקוח: משרד עורכי דין עמית, פולק מטלון
הצורך: בניית אתר חדש רספונסיבי ונגיש
תכולת הפרוייקט: תכנות מחדש של אתר עמית, פולק מטלון, כך שיותאם לכל הרזולוציות (אתר רספונסיבי) ויעמוד בהנחיות הנגישות לאנשים עם מוגבלויות כפי שנדרש בתקן הישראלי 5568 " - קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" לרמה AA .האתר קיבל אישור הנגשה של מורשה נגישות מטעם משרד התמ"ת.

 

 

חזרה לתיק העבודות